Fascynacja końmi skłania nas do refleksji na temat efektywnego użytkowania, doboru właściwej diety oraz monitorowania wysiłku i jego wpływu na fizjologię tych delikatnych zwierząt.
  • Zawody i trening w Starej Miłosnej lipiec 2010

    Zawody i trening w Starej Miłosnej lipiec 2010

  • Wskaźniki hematologiczne istotne w treningu koni

    Do tej grupy wskaźników zalicza się wartość hematokrytową (Ht), poziom hemoglobiny (Hb) i szybkość opadania krwinek (OB). Hematokryt jest to objętość krwinek czerwonych wyrażona w procentach jako frakcja objętości pełnej krwi w próbce. W warunkach spoczynkowych mieści się w zakresie 35 – 45% w zależności od rasy, wieku i stopnia…

  • Dlaczego istotny jest stosunek pasz objętościowych do treściwych w żywieniu koni?

    Opracowując dawkę pokarmową dla swojego konia, często popełniamy błąd podając mu zbyt duże ilości paszy treściwej, zapominając o tym jak zbudowany jest jego przewód pokarmowy. Wydaje się nam, że podając dużo paszy treściwej oferujemy naszemu koniowi „coś” lepszego. Powinniśmy przeanalizować czy stosunek paszy obiętościowej do teściwej jest prawidłowy. Zbyt niska…